Thaise Massage Wolvertem  thumbnail

Thaise Massage Wolvertem

Published Sep 02, 23
2 min read

Iets over methodologie. Omdat het onderwerp van dit artikel min of meer een taboe-onderwerp is in de wereld van masseurs, is literatuur dun gezaaid, zoals o. a. blijkt uit diverse internetzoektochten en data-mining. 11 Daarom is in 2010 door de auteur veldonderzoek gedaan bij een groot aantal masseurs en zijn ook cliënten geïnterviewd.

Verwacht svp. geen samenhangende theorie! Begripsbepalingen (algemene, min of meer objectieve beschrijvingen) Om te zorgen dat auteur en lezer elkaar min of meer kunnen vinden wat betreft terminologie, volgen eerst een aantal korte begripsbepalingen. 10 Dit artikel is beschrijvend van aard. De term deviaties wordt hier gebruikt in de zin van het bewandelen van andere, meer ongebruikelijke wegen - niet noodzakelijk van afkeurenswaardig handelen.

Beide zijn afstandelijk-neutraal van karakter. Sportmassage (en daarmee ook Zweedse massage) is heilzaam voor veel verschillende dingen; het bevordert de souplesse van het hele lichaam en het op peil houden of helen van de hardware van het lichaam. Niet alleen de spieren en pezen ontvangen goede aandacht, maar ook het bindweefsel en de huid.

Sportmassage ondersteunt en verbetert mogelijk ook andere biologische systemen in het lichaam: bloedsomloop, hormoonspiegels, controle van de geest over het lichaam en het gevoel levend en gezond te zijn. Het helpt mogelijk ook bij het verminderen of voorkomen van kwetsuren, ontsteking en pijn. Diplomering: Iedereen mag in Nederland het bordje Masseur op de eigen deur spijkeren.

Bij het in dienst nemen van een masseur door een salon of een hotel wordt meestal wel gevraagd naar een vakdiploma, uitgegeven door een algemeen in het veld erkend en dus gerenommeerd opleidingsinstituut voor massage, zoals Leffelaar in Amsterdam. In België daarentegen is de beroepsaanduiding masseur wel bij wet geregeld, net zoals dat in verreweg de meeste landen in Europa het geval is.

Een kwalitatief goede touch verraadt zich binnen een minuut bij de ontvanger. Een goede sportmasseur of Zweedse masseur weet globaal welke behandelingen die in een bepaalde, gegeven situatie wel en niet mogen worden uitgevoerd (zie ook onder). Een klein maar onderscheidend kenmerk tussen de zes velden van massage is de opvatting over de term energie.

Iets terzijde over de term transcendentie (vliegen van de ziel) zoals die voorkomt in het visuele model: Transcendentie is een ervaring van diepe (ziels)verbinding. Zinnebeeld voor transcendentie kan deze vorm zijn: een man of vrouw die op de grond staat met armen wijd opzij, de voeten verbonden met Moeder Aarde; de gespreide armen wijzen naar de relatie met de medemensen en het opgeheven hoofd is gericht op de relatie met hogere machten.

Latest Posts

Burimas

Published Jun 19, 24
7 min read

Thaise Massage Nekkerspoel

Published Jun 17, 24
2 min read

Kinesist Osteopaat

Published Jun 17, 24
4 min read